Seriøs dating side Hvidovre

Det fremgår ifølge Politiken af en opgørelse, som Skatteministeriet har sendt til Folketingets Skatteudvalg.

Millionær-knækket rammer ikke kun rige boligejere i Nordsjælland Det er altså langtfra blot rige boligejere i velstående kommuner nord for København som Gentofte, Hørsholm og Lyngby-Taarbæk, der vil blive ramt af en progressiv ejendomsskat.

De risikerer nu at skulle betale op mod 100.000 kr.

eller mere om året i grundskyld og ejendomsværdiskat bare for at blive boende.

seriøs dating side Hvidovre

Til sammenligning vil det kun være 14.700 boligejere – svarende til 7 procent – i Nordjylland, der kommer til at betale den høje skat.Skatten på at bo er altså ikke afhængig af forbrug eller miljøbelastning, men alene bestemt af prisniveauet i det pågældende område.Men specielt ældre, der tilfældigvis bor i områder, der er blevet attraktive og derfor dyre, er allerede i dag hårdt ramt ene og alene fordi, de har valgt at blive boende i det hus, der hele livet har været den trygge ramme om familien.Realiteten er, at siden 2001 er de samlede skatter på fast ejendom steget fra 22 mia. Under forhandlingerne har Socialdemokratiet og Dansk Folkeparti krævet, at der indføres en ekstraskat på op til 1,8 pct.på den del af boligens værdi, der overstiger tre millioner kroner.

Seriøs dating side Hvidovre

Over 3-årsperioden varierer de skattestigninger, der undgås, fra 8-17.000 kr. Realiteten er, at det er fastslået igen og igen, at det nuværende grundlag for boligbeskatningen er forkert og uretfærdigt.Det gamle system til at vurdere værdien af boligerne er så fejlbehæftet, at over 700.000 boligejere står til at få tilbagebetalt skat.Det betyder, at de udover pensionen skal have en høj indtægt for at kunne betale denne årlige skat. handicap dating Egedal Indefrysning af skatten kan man kun til en vis grænse, og hvis ikke disse mennesker får hjælp fra anden side – ja, så er den eneste løsning faktisk at flytte.I disse områder er der samtidig udsigt til mindre skattebesparelser, fordi de nye vurderinger typisk vil ligge lavere, og fordi skattesatserne bliver sat ned. Derfor ville det udløse en massiv stigning i ejendomsskatterne, hvis der ikke sættes noget andet i stedet, når skattestoppet udløber i 2020 som planlagt.


seriøs dating side Hvidovre-66seriøs dating side Hvidovre-63seriøs dating side Hvidovre-71
Published

Add comment

Your e-mail will not be published. required fields are marked *